Một Ngày Mặc Định Của Mình

Sau khi nghỉ việc ở cơ quan để làm việc online toàn thời gian, mình sẽ phải thay đổi nhịp hoạt động thường ngày. Việc thiết lập một lịch trình hoạt động mới là cần thiết. Nó giúp mình tối ưu hóa thời gian và nâng cao năng suất làm việc.

Lịch Trình Hoạt Động Một Ngày Mặc Định Của Mình

Hiện nay mình đang tập trung tối đa vào hai mục tiêu lớn là học tiếng Anh và tạo thu nhập để duy trì cuộc sống. Sau khi suy nghĩ, tính toán, mình lên kế hoạch hoạt động mặc định hằng ngày như sau:
[Read more…]

Tại Sao Mình Quyết Định Ăn Chay

Tại Sao Mình Quyết Định

Con người cần ăn để có năng lượng duy trì cuộc sống. Điều này có lẽ không cần phải bàn cãi.

Thế nhưng liệu thói quen ăn uống hiện tại của mình đã tốt hay chưa?

Đó là một câu hỏi mà mình nghĩ bạn cũng nên tìm câu trả lời.

Về phần mình, kể từ sau khi đọc được các tài liệu về ăn uống để duy trì và cải thiện sức khỏe, mình quyết định sẽ chuyển sang chế độ ăn khác so với trước đây.

Mình quyết định ăn chay.

Mình không theo đạo. Cho nên việc ăn chay vì tôn giáo là không có cở sở đối với mình. Lý do duy nhẩt làm mình quyết định ăn chay là vì…
[Read more…]