Ngày hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc đời mới.

Ngày hôm nay, lớp da cũ của tôi đã trở thành cát bụi. Tôi ngẩng mặt cao. Bước đi những bước mạnh của kẻ chiến thắng. Dù không ai biết, ngày hôm nay tôi đã trở thành một con người mới với một cuộc đời mới.

» Bấm vào đây để vào trang mới «