Nuôi Dạy Con

Nuôi con khỏe. Dạy con khôn.

Đời người có hai thời điểm quan trọng: (1) lúc được sinh ra và (2) lúc biết mình muốn trở thành người như thế nào.

Lúc biết (1) chưa biết (2) thì ngu ngơ học cách sinh tồn.

Nhận ra (2) rồi thì cuộc sống mới thực sự bắt đầu .

Mình phải làm những việc cần phải làm để bản thân ngày một hoàn thiện hơn.

trải nghiệm, thử sai nhiều mới có hiểu biết mà lựa cái này bỏ cái kia.

Cứ làm mãi như thế rồi mình cũng sẽ tạo được thói quen và rèn được kỹ năng của con người mà mình muốn trở thành.

Đến một lúc nào đó mình sẽ có được cái thể chất, đắc được cái tinh thần và đạt được cái phép xử thế để sống tiêu dao ở thế giới này.

Hành trình phía trước sẽ rất thú vị nên nó đáng được ghi lại.

Nhật Ký Hành Trình →