Video

Các kỹ thuật sử dụng trong sáo trúc, các kỹ thuật khi chơi các loại tiêu sáo.

Đánh lưỡi đơn là kỹ thuật dùng lưỡi để điều chỉnh luồng hơi tách biệt đối với từng nốt nhạc để tạo ra từng nốt nhạc riêng biệt.

Chúng ta cũng có thể dùng kỹ thuật đánh hơi, tức là sử dụng từng luồng hơi riêng biệt để thổi từng nốt riêng biệt.

Tuy nhiên, đánh hơi sẽ không rõ, nét và nhanh bằng đánh lưỡi. Khi đánh lưỡi đơn, thì lưỡi của các bạn đang cử động giống như các bạn đọc “T” “Tờ” “Tu” “Ta” “Te” hoặc “Th” hoặc …