Skip to content

10 Dấu Hiệu Của Thất Bại

  Sau đây là 10 dấu hiệu của những người sẽ thất bại trên thị trường:

  1. Quan tâm tới những thứ khác trừ Giá Cả (tin tức nói gì, nhà bình luận kia viết gì…). Hay tìm lý do để giải thích một điều không cần giải thích.

  2. Không có một mô hình, hệ thống hay công thức nào cố định mà mình đã thí nghiệm thành công. Khi có một công thức họ lại không làm theo mà nghe theo lời người khác.

  3. Không chấp nhận thua lỗ hay sai lầm. Đây không phải là trò chơi ai đúng ai sai, mà ai lời ai lỗ. Đừng bao giờ cho là mình đúng, chỉ thị trường mới đúng.

  4. Đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân thay vì một quy trình thiết lập sẵn.

  5. Theo dõi quá nhiều thị trường. Kết quả là không chuyên sâu hay tập trung vào cái gì.

  6. Không có điểm cắt lỗ trước khi bấm nút Bán/Mua.

  7. Đặt quá nhiều vốn và rủi ro. Tối đa nên chỉ là 1-5%.

  8. Mỗi lần thị trường có diễn biến hay thay đổi là lên mạng phán, tìm kiếm thông tin gì đó để giải thích. Nó chỉ thể hiện sự bất ổn về tâm lý.

  9. Hay giao lưu với những người ở số 8, mấy thánh phán. Nó càng làm họ thêm rối loạn tâm lý. Nhất là mấy thánh phán chính trị, như mấy thằng hề.

  10. Và cuối cùng, họ mơ tưởng tới cảnh giàu sang thay vì tập trung vào công thức và phát triển nó.

  Tôi cá là đa số những người tham gia giao dịch có hết 10 điểm trên.