12 Bài Học Từ Cuốn Market Wizards

1. Đầu cơ là trò chơi 10% phương pháp, 90% tâm lý. Ai cũng có thể có một phương pháp sinh lãi nhưng vấn đề là họ sẽ không áp dụng và đặt niềm tin vào nó.

2. Tất cả những gì bạn cần biết về cung cầu thị trường hay tâm lý đám đông đều được thể hiện trong Giá Cả (Price).

3. Bạn chỉ có thể kiểm soát được mức lỗ, vậy hãy tập trung làm điều đó. Phần lời là do thị trường trao lại.

4. Mỗi nhà đầu cơ đều có một công thức riêng. Bạn có thể sao chép nhưng sẽ khó thành công. Vì mỗi người khác nhau và công thức đó chỉ phù hợp với người làm ra nó.

5. Hãy thiết lập ra một công thức, thí nghiệm nó, chứng minh nó sinh lãi. Rồi khi đủ tự tin hãy áp dụng nó và làm theo không suy nghĩ.

6. Chỉ nên chấp nhận lỗ 1-5% cho mỗi giao dịch. Mục đích là tồn tại lâu dài chứ không phải kiếm tiền nhanh chóng.

7. Một nhà đầu tư thực sự dùng 10% thời gian làm việc còn 90% thời gian chờ đợi.

8. Thị trường không thể nào làm bạn lỗ, chỉ bạn mới có quyền hạn đó.

9. Thị trường chỉ có thể đi lên hoặc xuống, đừng diễn giải nó theo nghĩa khác.

10. Nhà đầu cơ cũng như một lính bắn cung. Anh ta đưa cung lên bắn một cách nhẹ nhàng. Nếu bối rối hay dùng sức lực thì sẽ thất bại.

11. Nên biết trước nên cắt lỗ ở điểm nào và lỗ bao nhiêu trước khi đặt lệnh mua bán.

12. Chỉ bạn mới có thể quyết định lời lỗ với mỗi lần bạn mua bán. Không ai khác có thể làm điều đó thay bạn.

THẤY BÀI NÀY HAY?

Bấm vào đây để lưu trên FB giúp bạn dễ tìm thấy nó hơn khi muốn đọc lại.

➜ Muốn nhận những chia sẻ đặc biệt của tôi qua email thì bấm vào đây.

» Đọc thêm, còn nhiều lắm