Skip to content

Giao Dịch Theo Hệ Thống

  Giao dịch thật ra không có gì quá cao siêu. Một nhà đầu tư chứng khoán, FX, dầu chẳng khác gì một nhà thương lái buôn chuối hay trái cây rồi đem ra chợ bán. Tất cả đều dựa trên nguyên lý: mua và bán, bán và mua.

  Trường phái Giao Dịch Theo Hệ Thống (Systematic Trading) cũng tương tự. Nhưng thay vì làm theo cảm tính thì thiết lập ra một nền tảng bao gồm quy luật mua bán, phương pháp quản trị và cách phân tích. Mục đích là tối ưu hóa thời hạn cần thiết để đưa ra quyết định.

  Bạn có thể sử dụng Price Action, indicator (Moving Average, RSI, MACD, Bollinger Band, Ichimoku…), Wyckoff, lý thuyết Dow, lý thuyết cung cầu, mô hình giá, mô hình nến Nhật…. để tự xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân.

  Hoặc bạn cũng có thể áp dụng một chiến lược giao dịch có sẵn được chia sẻ trên mạng như SMC, LKC, tung đồng xu, scalping theo Bob Volman, mô hình 1-2-3 của Nokis Mermigas, hoặc chiến lược 3 màn hình của Alexander Elder… để giao dịch.

  Ai cũng có thể tự xây dựng một hệ thống cho riêng mình. Nó là sự phản ánh của tầm nhìn, tính cách và phương pháp của người đó. Không ai giống nhau.

  Nếu một ai đó sao chép phương pháp của người khác, họ sẽ thất bại, vì họ không có tâm lý để thực hiện.

  (Tải tài liệu về trading miễn phí ở đây)

  Sau đây là một ví dụ:

  1. Moving average 20 days.
  2. Average True Range 14 days
  3. Daily price point.

  Mua/buy nếu:

  1. Giá ở trên MA 20.
  2. Stop loss là 2 x ATR.
  3. Max loss = 1-2% của tổng số tiền.
  4. Exit – daily low của 2 ngày.

  Bán/sell thì ngược lại

  1. Giá ở dưới MA 20.
  2. Stop loss là 2 x ATR.
  3. Max loss = 1-2% của tổng số tiền.
  4. Exit = daily high của 2 ngày.

  Rồi tùy theo phương pháp của mỗi người mà điều chỉnh. Đây chỉ là bước đầu.

  Tôi cá rằng đa số sẽ không hề có một phương pháp thực hiện bài bản mà chỉ làm theo cảm tính.

  Và khi bạn có phương pháp rồi mà vẫn không thực hiện theo thì đó là vấn đề. Đây chỉ là bước khởi đầu.